Menü

Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben

Publikálva: 2015. november 3.

Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben a 18-19. században - A Carolina Resolutiótól az 1848. évi XX. törvénycikkig

Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben

Konferencia a Nagykönyvtár szervezésében 2015. október 29-én.

Főtiszteletű dr. Bölcskei Gusztáv rektor úr megnyitó szavai után a következő előadások hangzottak el:

 • Baráth Béla PhD, DRHE egyetemi docens, intézményvezető: Az I. Carolina resolutiótól a türelmi rendeletig : a protestáns egyházi életet meghatározó 18. századi uralkodói rendeletek (felolvasta: Oláh Róbert, TtRE Nagykönyvtára régi könyves könyvtáros)
 • Faragó Tamás, Corvinus Egyetem Bp. professzor emeritus: A népesség felekezeti megoszlása a statisztikai adatok tükrében(1700-1880)
 • Gáborjáni Szabó Botond PhD, TtRE gyűjteményi igazgató: Lelkiismereti szabadság a 18. században - egy reformátussá lett bazilita szerzetes, Endrédi Jonik debreceni aposztázia ügye
 • Hudi József PhD, Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára (Pápa), levéltárvezető: Takácsi község felekezeti viszonyai a 18. században
 • Kónya Annamária, Phd, egyetemi adjunktus, Eperjesi Egyetem: A felső-zempléni és sárosi reformátusok a 18. században
 • Kovács Kálmán Árpád PhD, Veritas Történetkutató Intézet: Az osztrák államtanács szerepe az 1760-70-es évek erdélyi valláspolitikájában
 • Kovács Teofil PhD TtRE Nagykönyvtár Kézirattára: Szilágyi Sámuel levelei Teleki Sándorhoz és Ráday Pálhoz tanársága és ágenssége ügyében
 • Hegyi Ádám PhD, adjunktus, SzTE: Református közösségek viszonya a vallási türelemhez és a felekezetek uniójához Délkelet-Magyarországon a 18-19. század fordulóján
 • Kónya Péter PhD, egyetemi tanár, Eperjesi Egyetem: "Száműzött és újrafelépült" : Az eperjesi á. h. kollégium a Carolina Resolutio és forradalom között
 • Pálfi józsef PhD, Tanszékvezető, Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad): Keresztesi józsef Protocolluma
 • Szabadi István PhD, TtRE Levéltára, levéltárigazgató: Az erdélyi református Főkonzisztórum és a tiszántúliak: a debreceni taxa
 • Kovács Ábrahám PhD, DRHE egyetemi docens: A német és skót protestánsok véleménye a magyar egyházpolitikáról a reformkori Pesten
 • Dobszay Tamás PhD, ELTE BTK Történeti Intézet, egyetemi docens: A vallási kérdés az 1843-44-es országgyűlésen

Az előadásokat és a hozzászólásokat Bereczki Lajos könyvtári osztályvezető és dr. Tenke Sándor ny. teológiai tanár moderálta.