Menü

Küldetésnyilatkozat

A Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára és Teológiai Szakkönyvtár hivatása és legfontosabb kötelessége a Magyarországi Református Egyház, a Tiszántúli Református Egyházkerület, a Debreceni Református Kollégium és intézményeinek szolgálata.

Nyilvános teológiai szakkönyvtári minőségében a református hagyományok és szellemiség, az egyetemes és magyar művelődéstörténeti értékek feltárására és megőrzésére törekszik, továbbá a teológiai és vallástudományok korszerű feldolgozását és hozzáférhetővé tételét végzi az oktatás és tudományos kutatás számára.

Munkáját a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, a város, a régió és az ország könyvtári hálózatával együttműködve, korszerű technológia és a Nagykönyvtár céljai iránt elkötelezett munkatársak alkalmazásával végzi, hogy a könyvtár látogatóinak elégedettségét, személyes fejlődését, élethosszig tartó tanulását és szakmai előmenetelét elősegítse, a régió tudásbázisának erősítésével az ország stratégiai céljainak megvalósítását előmozdítsa.