Menü

Kérdezd a könyvtárost!

A könyvtári dokumentumok kétharmada visszakereshető az online katalógusban, egyharmadáról helyben tájékozódhat az olvasó. Az Olvasóteremben cédulakatalógus, folyóirat-nyilvántartási karton, nyomtatott katalógus segíti a kutatást. Állományunkról telefonon vagy a e-mail címen is kérhet tájékoztatást.

Személyes tájékoztatás

Kérésével forduljon hozzánk bizalommal! Az Olvasóteremben felügyelő könyvtáros ad tájékoztatást a könyvtár és a különgyűjtemények állományáról, valamint a használat, a digitalizálás, a publikálás feltételeiről. Amennyiben a téma mélysége indokolja, az adott gyűjtemény kezelője nyújt felvilágosítást.

A katalógus használata

A Nagykönyvtár állománya a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár katalógusában kereshető vissza, amelyben további intézmények (Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróthi György Könyvtár, Magyar Tudományos Akadémia ATOMKI könyvtára) állománya is elérhető. Amennyiben csak egyetlen könyvtár állományában szeretne keresni, válasza az Összetett keresésnél a bal oldalon megjelenő szűkítési lehetőségek közül a Könyvtár legördülő menüt.

A kereső felületen többféle keresési mód található, ezek: az egyszerű, az összetett, a parancsszavas (CCL) keresés és a böngészés. Miután beírtuk a keresett adatokat, a kapott találatokat, különböző szempontok alapján rendezhetjük:

  • szerző
  • cím
  • dátum
  • típus

A lista megjelenítését további beállításokkal tudjuk átláthatóbbá tenni. Bármilyen módon is rendezzük kapott találatainkat, a Részletek feliratra kattintva tudjuk csak megtekinteni, hány példány áll rendelkezésre belőle. A megjelenítéstől függetlenül a felugró ablakban láthatjuk majd a könyv adatait és a példányra vonatkozó információkat. A példányinformációknál 3 oszlopra kell figyelnünk, ezek a Lelőhely, a Helyrajzi szám és a Státusz.

A Lelőhely oszlopban nézhetjük meg, hogy melyik könyvtárban és azon belül melyik helyiségben vagy raktárban található meg a könyv. A Helyrajzi szám (jelzet) a könyv egyik azonosító adata, raktári kérés esetén ezt tüntetjük fel a papír alapú kérőlapon. A Státusz pedig azt jelzi, hogy elérhető-e a könyv.

Státuszok jelentése
Kölcsönözhető Az adott példány a könyvtárban elérhető.
Lejárati dátum Egy másik olvasó kölcsönözte ki a könyvet, amely feltehetően a lejárat napján kerül vissza a könyvtárba. Amennyiben szükségünk van erre a könyvre, kérhetünk rá előjegyzést.
Raktárból kikérve A könyvre valaki online raktári kérést adott le. Jelenleg nem kölcsönözhető.
Helyben használható A könyv csak az Olvasóteremben használható, kölcsönözni nem lehet.
Kézikönyvtári példány Az Olvasóteremben található, csak helyben használható könyv.
Védett Régisége, ritkasága vagy más ok miatt védett dokumentum, a kutatása engedélyhez kötött.
Kiállításra kölcsönadva A könyv jelenleg nincs a könyvtárban, kiállításban szerepel. Bővebb tájékoztatás kérhető az olvasószolgálati pultban.

A katalógus használatáról és a beállítási lehetőségeiről részletesen a könyvtár oktatási segédanyagában, az E-segédben tájékozódhatunk.

Egyéni és csoportos tájékoztatás, képzés

Könyvtárunkban lehetőség van egyéni vagy csoportos könyvtári képzéseken való részvételre, bejelentkezés a e-mail címen lehetséges.

Könyvtárismereti óra

Előzetes bejelentkezés alapján várjuk azokat a csoportokat az Olvasóteremben, akik szeretnék megismerni a Nagykönyvtár történetét, működését és szolgáltatásait. Az órát elsősorban azoknak ajánljuk, akik új ciklust kezdenek tanulmányaikban: gimnáziumok 9. osztályos tanulóinak és elsőéves egyetemi hallgatóknak.

Katalógushasználati óra

Egyéni vagy csoportos képzés a könyvtár katalógusának használatáról. A képzés során érintett témák: a katalógus által nyújtott keresési lehetőségek megismerése, optimális használata; találatok mentése és letöltése; a személyes profil menedzselésének alapjai; az online raktári kérések használata. A gyakorlati képzés a könyvtári számítógépeken történik.

Szakdolgozati minióra

A szakdolgozat írásához személyre szabott egyéni vagy kisebb tanulócsoportok igényeihez alkalmazkodó 30–35 perces órák. Bemutatjuk az irodalomkutatás alapjait, a bibliográfiai hivatkozások kezelésének szabályait, illetve szövegszerkesztési tippeket is adunk a dolgozat megírásához.

Külföldi adatbázisok használata

Az intézményeink által előfizetett adatbázisok (a teológia és határterületei) kiscsoportos bemutatója. Ismerkedés a beállítási lehetőségekkel, a keresést szűkítő megoldásokkal és a beépített hivatkozáskezelővel.

Bibliográfiai szoftverek használata

Kiscsoportos képzés az ingyenes ZOTERO hivatkozáskezelő szoftver használatáról a telepítéstől a kisegítő lehetőségekig. A gyakorlati képzés során biztosítjuk a ZOTERO kipróbálási lehetőségét és akár saját eszközre való telepítését.

Könyvtárpedagógia

Könyvtárpedagógiai foglalkozásainkat általános és középiskolás diákoknak ajánljuk. Foglalkozásainkon a diákok ismeretszerző és ismeretfeldolgozó képességét fejlesztjük. Célkitűzésünk, hogy a tanulók tudásközpontként használják könyvtárunkat. Életkori sajátosságokat és az iskolai tananyagot figyelembe véve, a pedagógusokkal egyeztetve várjuk csoportos könyvtárpedagógiai foglalkozásainkra az osztályokat.

Főbb témák

  • alsó tagozatos tanulóknak: a könyv részei és tartalma, könyvtárhasználati tudnivalók, könyvtári betűrend, kézikönyvtár, a Nagykönyvtár története, látogatás a zárt raktárakban;
  • felső tagozatos tanulóknak: dokumentumok csoportosítása, dokumentumtípusok, raktári rend, kézikönyvtár, bibliográfiák, mutatók, könyvtári katalógusok fajtái és azok használata;
  • középiskolás tanulóknak: könyvtárhasználati ismeretek, katalógushasználat oktatása, információkeresés, adatbázisok használata, információs társadalom, bibliográfiák, hivatkozások.

Bejelentkezés: