Menü

Könyvtári szolgáltatások

Kölcsönzés, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés

Érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasóink a könyvtár 1950 után megjelent köteteit kölcsönözhetik. A kölcsönözhető könyveket az online katalóguson keresztül lehet elérni.

Egyszerre 5 könyvet lehet kölcsönözni, 1 hónapos határidővel. A kölcsönzésben lévő könyveket a lejárat előtt, egyszer lehet meghosszabbítani. Az előjegyzett könyvek kölcsönzési határidejét nem hosszabbítjuk meg. A kölcsönzés hosszabbítása kérhető telefonon, e-mailen vagy elindítható a könyvtári katalóguson keresztül is.

Az Olvasóteremben a kölcsönözhető könyvek a kézikönyvektől jól elkülönített helyen, zöld színcsíkkal megjelölve találhatók. A zöld színcsíkkal jelölt olvasótermi könyvek kölcsönzéséhez nem szükséges raktári kérőlapot kitölteni. Az online katalógusban ez az állományrész Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Olvasóterem [szabadpolc] lelőhely alatt szerepel, és a Szabadpolc felirat is a jelzet részét képezi.

A könyvtár könyveinek nagy része raktárakban található, melyek kölcsönzéséhez szükséges a raktári kérés elindítása.

Raktári kérés

Kikérés online

Az online katalógusban a keresés találatai közül ki kell választani a dokumentumot és a Részletek feliratra kattintani. A felugró ablakban a Raktári kérés akciógomb indítja a kérést. Jelenleg három raktárunkból lehet így könyvet felkérni, a szolgáltatást folyamatosan terjesztjük ki teljes raktári állományunkra.

Az online kikérés használatához érvényes könyvtári tagsággal kell rendelkezni és be kell jelentkezni. Az olvasó vonalkódjához a beiratkozásnál kapott olvasójegyen szereplő számsort írjuk be, a jelszó megváltoztatásáig alapértelmezetten a születési hónap és nap (pl. február 15. esetében 0215).

Bejelentkezés után ismét a Raktári kérés gombra kell kattintani. Be lehet jelentkezni a keresés elindítása előtt az online katalógus felületén is, a Bejelentkezés vagy az Olvasói adatok menüpontok alatt.

Egyes dokumentumok esetében nem lehet online raktári kérést indítani, ilyenkor a nyomtatott kérőlap kitöltésével lehet a dokumentumot kikérni.

Kikérés nyomtatott kérőlappal

A nyomtatott kérőlap elérhető az olvasóteremben vagy letölthető elektronikus formátumban. A papíron kitöltött kérőlapot az olvasóteremben a könyvtárosnak kell átadni, az elektronikusan kitöltött kérőlapot pedig e-mailben, csatolmányként a címre kell elküldeni.

Minden dokumentum számára külön kérőlapot kell kitölteni, az adatokat a jobb és bal oldalon is fel kell tüntetni. Kötelező kitölteni a jelzet, a használja, a szerző, cím és a dátum részt. Folyóiratok esetében kitöltendő még a kötet, évfolyam. (A kitöltés mindig olvasható írással történjék). A jelzet részhez a katalógus Helyrajzi szám oszlopában levő jelzetek közül az összeset fel kell tüntetni, amennyiben a könyvtár állományában több példány is van.

A kölcsönözni kívánt könyvek átvétele

A raktári szolgálat 9:00–15:30 között működik.

Az online leadott raktári kérés teljesítésének várható időpontjai:

Kérés leadásának időpontja Átvétel ideje
9:00-ig 9:30-tól
11:30-ig 12:00-tól
15:00-ig 15:30-tól

A papír alapon leadott kérések teljesítési ideje 10–20 perc.

A 15:30 után leadott kérések mindig a következő munkanapon teljesülnek.

Előjegyzés

Abban az esetben, ha egy könyvből nincs elérhető példány, lehetőség van előjegyzést leadni rá. Az előjegyzett könyvet leghamarabb a folyamatban lévő kölcsönzés lejárati határidejét követően tudjuk szolgáltatni, és a visszavételről szóló értesítő üzenet után 1 hétig tesszük félre.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárközi kölcsönzés célja, hogy azok a dokumentumok, amelyek nem találhatóak meg könyvtárunkban, elérhetővé váljanak beiratkozott olvasóink számára. Könyvtárközi kölcsönzéssel más magyarországi vagy külföldi könyvtárakból kérhetőek könyvek vagy másolatok. A kérést a megadott formanyomtatványon lehet igényelni.

Magyarországi könyvtárakból történő kölcsönzés eredeti dokumentum esetén díjtalan. Elektronikus másolat igénylése, valamint a külföldről történő dokumentumigénylés szolgáltatási díjhoz kötött. A részletekről érdeklődjön az olvasószolgálat munkatársától, a e-mail címen.

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár állományából kölcsönzésre jogosult bármely könyvtár, amely vállalja a kölcsönzés szabályainak betartását. Eredeti vagy elektronikus dokumentumot csak a kérő könyvtár postai vagy e-mail címére küldünk. A szolgáltatás igényelhető az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren keresztül vagy e-mailben. Kérünk mindenkit, aki a szolgáltatásunkat szeretné igénybe venni, és könyvtárunkból eredeti kiadványt vagy elektronikus másolatot szeretne kérni, minden esetben vegye fel a kapcsolatot a helyi könyvtárral, és azon keresztül juttassa el hozzánk kérését.

Helyben használat

Az Olvasóteremben és a Kutatóteremben lévő állomány, valamint a raktárból kikért könyvek nyitvatartási időn belül korlátozás nélkül használhatók. A folyamatosan használt könyveket a kutatás idejére (legfeljebb egy hónapig) félretesszük.
A védett dokumentumok (ősnyomtatványok, régi magyar könyvek, kéziratok, egyéb dokumentumok) csak beiratkozással és külön kutatói engedéllyel használhatóak.

Folyóiratok használata

A folyóiratok kizárólag helyben használhatóak. Az aktuális lapszámok az Olvasóterem folyóiratpolcain találhatóak. A címlapok alatt a felnyitható polcok az év korábbi lapszámait rejtik. A szabadpolcos folyóiratok beiratkozás nélkül is elérhetők.

Beiratkozás vagy napijegy váltása szükséges a Kutatóteremben található egyházi és helyi vonatkozású lapok, továbbá a raktárakból kikért lapszámok használatához. A meglévő lapszámok visszakereshetők az online katalógusban és a cédulakatalógusban. A folyóiratok korábbi évfolyamairól, számairól, illetve jelzetéről a könyvtárostól lehet érdeklődni.

Védett állományok - Különgyűjtemények

Könyvtárunk a törzsállománytól elkülönítve őriz olyan dokumentumcsoportokat, melyek tartalmi vagy formai jellemzőik miatt egyedi kezelést igényelnek.

Ősnyomtatványtár:

Az 1500. december 31. előtt nyomtatott könyvek tára. Könyvtárunk 146 ősnyomtatványt őriz.

Régi magyar nyomtatványtár:

A Szabó Károly (1824–1890; a Kollégium diákja 1833–1842 között) által meghatározott kritériumok szerint kialakított gyűjteményben magyar szerzőtől, Magyarországon vagy külföldön, magyar vagy egyéb nyelven 1711 előtt megjelent nyomtatványokat őrzünk.

Kézirattári gyűjtemény:

Kézirattárunk 39 kódexet és számos kora újkori oklevelet, naplót, diktátumot őriz. Kossuth Lajos és Petőfi Sándor kéziratai mellett számos kollégiumi diák (pl. Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Móricz Zsigmond, Arany János, Szabó Lőrinc) autográf írása is megtalálható.

Iskolai értesítők tára:

Felekezetektől függetlenül, Felvidéktől Erdélyig, Somogy megyétől Sárospatakig sok régi iskola értesítőjével rendelkezünk. Az állomány egyes részei elérhetőek digitalizált változatban is.

Gyászjelentés-gyűjtemény:

Családtörténet iránt érdeklődő olvasóink számára jó kiindulási alap lehet a gyűjteményünk. Digitalizált változatban is elérhető.

Térképgyűjtemény:

Az „U” jelű földrajzi osztályban őrizzük a térképeket és atlaszokat (sokat nem iskolai célra vásároltak). Kiemelkednek közülük Wilhelm Blau, Johann Baptist Homann, Johann Gabriel Doppelmaier rézmetszetes, kézzel színezett atlaszai, valamint a kollégiumi rézmetsző diákok által készített, magyar nyelvű felirattal ellátott, iskolai használatra szánt térképlapok.

Bibliagyűjtemény:

Erdős Károly (1887–1971) teológiaprofesszor közel 900 kötetes bibliagyűjteményét a Kollégiumra hagyta. A napjainkig folyamatosan gyarapított különgyűjteményben közel 250 nyelven olvasható a Szentírás. Minden fontosabb, a 16. század végétől megjelenő magyar nyelvű bibliakiadásból van példányunk. 2008-ban a Biblia éve rendezvénysorozathoz kapcsolódva jött létre a Biblia Sacra Hungarica kiállítás honlapja. Az itt bemutatott bibliák nagy része a Nagykönyvtár állományából került ki.

Másolás, másolatszolgáltatás

Másolatkészítés

Olvasótermünkben fénymásoló, nyomtató és szkenner áll olvasóink rendelkezésére. A dokumentumok csak a szerzői jogokra vonatkozó szabályok (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, különösen annak 1. §-a, 18. §-a, 23. §-a, 31-35/A. §-ai) betartása mellett többszörözhetők és terjeszthetők. Kérjük, a könyvtári anyag fénymásolása előtt tanulmányozza a fénymásolásra vonatkozó szabályokat, vagy érdeklődjön a könyvtárosától.

Fénymásolásra vonatkozó szabályok:

 • csak szerzői jogi védelem alá nem tartozó művekről (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 31-32. §-ai) készíthető fénymásolat,
 • szerzői jogi védelem alá tartozó művekről csak a szabad felhasználás szerzői jogi szabályai (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 33-35/A. §-ai) szerint készíthető fénymásolat,
 • bekötött folyóiratokból csak fénykép készíthető,
 • a védett állomány anyagából történő másolatkészítés engedélyhez kötött, a másolatot minden esetben a különgyűjtemény kezelője készíti,
 • 1850 előtt megjelent dokumentumok másolása engedélyhez kötött,
 • rongált, szétesett állapotú dokumentumok fénymásolása nem lehetséges.

A jegyzetszkenner használata beiratkozott olvasóink számára díjtalan.

Az olvasóteremben lévő számítógépek mindegyikéről indítható nyomtatás.

Díjak

Fénymásolás, nyomtatás Ár
Fekete - fehér A4 10 Ft
Színes A4 40 Ft
Fekete - fehér A3 20 Ft
Színes A3 80 Ft
Szkennelés 10 Ft
Digitális felvétel
1900 utáni dokumentum 10 Ft
1850–1900 közötti dokumentum 50 Ft

Digitalizálás

Digitalizálásra vonatkozó szabályok:

 • csak szerzői jogi védelem alá nem tartozó művekről (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 31-32. §-ai) készíthető digitális másolat,
 • szerzői jogi védelem alá tartozó művekről csak a szabad felhasználás szerzői jogi szabályai (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 33-35/A. §-ai) szerint készíthető digitális másolat.

Díjak

Dokumentum típusa Felvétel minősége Ár / oldal
Régi nyomtatvány 1850-ig
kutatói változat kutatásra alkalmas minőségben,
200 DPI-s JPG vagy PDF
150 Ft
nyomdai változat jó minőségű 300/600 DPI-s
JPG vagy tömörítetlen TIFF
300 Ft
1850 utáni kéziratok digitalizálása
kutatói változat kutatásra alkalmas minőségben,
200 DPI-s JPG vagy PDF
100 Ft
nyomdai változat jó minőségű 300/600 DPI-s
JPG vagy tömörítetlen TIFF
200 Ft
1600–1850 közötti kézirat digitalizálása
kutatói változat kutatásra alkalmas minőségben,
200 DPI-s JPG vagy PDF
250 Ft
nyomdai változat jó minőségű 300/600 DPI-s
JPG vagy tömörítetlen TIFF
500 Ft
1600 előtti kéziratok digitalizálása egyedi elbírálás alapján

Adatbázisok használata

Ingyenesen elérhető adatbázisok:

Az olvasótermi számítógépeken, távoli hozzáféréssel pedig saját gépeken is elérhetőek a következő adatbázisok:

Előfizetéses adatbázisok:

 • Arcanum Digitális Tudománytár
  Magyarország legnagyobb, folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa, amely a hazai tudományos- és szakfolyóiratok, valamint heti- és napilapok lapszámait tartalmazza
 • EBSCO
  Több adatbázist összefogó felület.
  Elérhető adatbázisok:
  • Academic Search Complete - multidiszciplináris tudományos adatbázis, több mint 8500 teljes szövegű periodikát, köztük több mint 7300 lektorált folyóiratot tartalmaz
  • GreenFILE - kutatásokkal alátámasztott információval szolgál, amely lefedi az ember környezetre gyakorolt hatásának minden vonatkozását
  • Atla Religion Database with AtlaSerials PLUS - a vallás területeit érintő folyóiratcikkek, könyvismertetések és esszégyűjtemények
  • Library, Information Science & Technology Abstracts - Az adatbázisban többek között a könyvtárosság, az osztályozás, a katalogizálás, a bibliometria, az online információ-visszakeresés és az információkezeléssel kapcsolatos témakörök találhatók meg
 • Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)
  Magyar audiovizuális tartalmak archívuma

Távoli hozzáférés

Érvényes olvasójeggyel akár otthoni hozzáféréssel is elérhetőek adatbázisaink. Az eléréshez az OpenVPN programot kell telepíteni, melyet innen lehet letölteni. A telepítésről és a használat módjáról ebben a videóban lehet tájékozódni.

A belépés menete

Telepítés után az Open VPN ikon megjelenik az asztalon. Rákattintva elindítjuk a programot, és a számítógép tálcáján (alul a jobb sarokban) megjelenik egy szürke lakatikon. Az ikonra jobb egérgombbal kattintva a Connect lehetőséget választjuk.

A program automatikusan indul, és megjelenik a bejelentkezési ablak. Itt nagykönyvtári olvasójegyünk számával (a teljes olvasói vonalkód, például: 001001750500) és jelszavunkkal bejelentkezünk. A jelszó alapértelmezetten a születési hónap és a nap, tehát február 15. esetében 0215.

A kapcsolat akkor jön létre, ha a bejelentkezési ablak eltűnik, és az ikon zöld színűre vált.

A kilépés menete

Az adatbázisok használata után bontsuk a VPN-kapcsolatot! Kilépéshez megkeressük a zöld lakatikont a tálca jobb sarkában, majd jobb egérgombbal behozzuk és a Disconnect feliratra kattintunk. Ezt követően az Exit felirattal tudjuk teljesen bezárni a programot.

WIFI, számítógép használat

A könyvtár területén ingyenesen elérhető WiFi-hálózatra lehet csatlakozni. Az Olvasó- és a Kutatóteremben 10 asztali számítógépet lehet használni. Az asztalokba beépített konnektorok segítségével saját eszköz is üzemeltethető. Beiratkozott olvasóinknak a számítógépek használata ingyenes.

Akadálymentesség, kényelmi szolgáltatások

A Nagykönyvtár a Debreceni Református Kollégium épületében, a Kálvin tér 16. szám alatt, az 1. emeleten helyezkedik el. A Füvészkert utcai kapunál akadálymentesített bejárat, az udvaron lift teszi könnyebbé az Olvasóterem megközelítését. Akadálymentesített mosdó az épület földszintjén található.

Szekrénybérlés

A könyvtár bejáratához közel szekrények bérelhetők egy napra vagy egy iskolai tanévre. A bérbe vehető szekrények száma korlátozott, kérjük, érdeklődjön a részletekről az olvasószolgálat munkatársainál.

Szatyorpont

A könyvtár szatyorpontként is működik. A kihelyezett vászonszatyrok bármelyike elvihető, és ha már nincs rá szükség, kimosva a kölcsönzőpultnál leadható.

Telefontöltő állomás

A lemerült telefonok feltöltésére lehetőség van a könyvtárban bérelhető telefontöltők segítségével. Amíg a telefon töltődik, számtalan olvasmány közül lehet válogatni.

Ital

A könyvtárba csak zárható palackban hozható be folyadék. A büfében vásárolt vagy a hozott ételek és italok elfogyasztására a könyvtár előterében, a Zsibongóban van lehetőség.