Menü

Hitviták és könyörgések

Hitviták és könyörgések borítókép
Szerző(k): Melius Juhász Péter
Kiadó: Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei
Megjelenés éve: 2022
Megjelenés helye: Debrecen
Közreműködő személy(ek): Fekete Károly, Oláh Róbert, Salánki József, Fekete Csaba, Mikó Gyula, Szabadi István
Oldalak száma: 424
Leírás:

Melius Juhász Péter (1532–1572) születésének 490. és halálának 450. évfordulóján a reformátor négy ritka műve jelenik meg hasonmás kiadásban, magyar fordítással és kísérő tanulmánnyal.A Melius és Szegedi Gergely közös munkájaként napvilágot látott A keresztienec nyomorusagokban valo vigaztalasoknak es könyörgeseknek igaz modgya... és Az hitről es az kereztiensegrwl valo vetekedes (RMNy 183) főként a római katolikus tanításokat cáfolja. Az első dialógushoz csatolva jelent meg nyomtatásban az első magyar nyelvű imádságoskönyv.Salánki József 1971–1972 táján fordította magyarra Melius Apologia et abstersio ecclesiae Debreciensis a calumniis, quibus temere apud Academias et principes accusatur… című munkáját (RMNy 199/2). Fordítását Mikó Gyula és Fekete Csaba gondozásában adjuk közre. A vitairat lapjain Melius a debreceni református egyház tanításait vette védelmébe az evangélikus Matthias Hebler és társai által nyilvánosságra hozott vádakkal szemben.


Az utolsó két unikális munka a Szentháromság-tagadókkal folytatott viták sorába tartozik, mindkettőt Szabadi István fordításában közöljük. Az 1570. július 26-ra összehívott csengeri zsinaton adták ki a Csengeri Hitvallást (RMNy 278/1). A Nagy Barna által felfedezett genfi unikum, az Institutio vera de praecipuis fidei articulis… (RMNy 300) a címlapján őrzi Meliusnak a Théodore de Bèze-nek címzett saját kezű ajánlását.