Menü

Intézménytörténeti kapcsolatok

Intézménytörténeti kapcsolatok borítókép
Alcím: Debrecen és Hollandia
Szerző(k): Bozzay Réka
Kiadó: Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei
Megjelenés éve: 2022
Megjelenés helye: Debrecen
Oldalak száma: 269
Leírás:

Magyarország és Németalföld kapcsolata több évszázados múltra tekint vissza, de különösen szorossá a 17. századi iskolatörténeti vonatkozásban vált, amikor magyarországi – köztük szép számban debreceni – diákok tömegesen iratkoztak be hollandiai egyetemekre. A könyv elsődleges célkitűzése, hogy a két debreceni iskolát (a kollégiumot és az egyetemet) kiindulási pontnak tekintve vizsgálja meg azoknak hollandiai oktatási intézményekhez, hollandiai protestáns közösségekhez való viszonyát a kora újkortól a 20. századig magyarországi és hollandiai levéltári források alapján. A könyv első két fejezete a kora újkori kapcsolattörténetre koncentrál, annak két fontos aspektusát elemzi: a debreceni diákok hollandiai peregrinációját veti össze más nyugat-európai egyetemek debreceni peregrinációs tendenciáival. A következő nagyobb fejezet a finanszírozás köré épül, mely három egyetem, a harderwijki, a groningeni és az utrechti egyetemek ösztöndíjrendszerét vizsgálja. A finanszírozás másik sajátos lehetőségét jelentette, amikor Hollandiából érkezett pénz Debrecenbe: egyházi támogatás tanszék működtetésére, illetve ösztöndíj alapítása hagyományozott pénzből. A harmadik nagy fejezet a 20. századi magyar–holland együttműködést veszi górcső alá a református kollégiumban és az abból létrejött egyetemen: a Trianon utáni hollandiai gyermekmentő akció és az 1938-as kollégiumi jubileum alapján. Bozzay Réka a Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszékének docense, fő kutatási területe a magyar-holland kulturális, gazdasági és politikai kapcsolatok a kora újkortól a 20. századig.