Skip navigation

Az információ- és/vagy irodalomkeresés logikai lépései

A mellékelt ábra vázol egy olyan algoritmust, amely sikeres információkereséshez vezet(het). Ha az információs szükséglet a könyvtárba vezérli a látogatót, két eset lehetséges: vagy tudja, hogy az információ melyik dokumentumban lelhető fel, azaz konkrét dokumentumot keres, vagy nem.

Ha tudja, a dokumentumot valamilyen (egy vagy több) formai ismérv alapján keresi meg a könyvtár állományfeltáró eszközeiben.

A keresés folyamatábrája

Keresés egy vagy több formai ismérv alapján

Ha nem tudja, a keresett információ melyik dokumentum(ok)ban lelhető fel, vagy valamilyen témában kíván elmélyülni, vagyis nem konkrét dokumentumot keres, korábbi könyv- és könyvtárismereti tudása alapján a segédkönyvek vagy a keresett témában különféle dokumentumtípusok (szakfolyóiratok) összegyűjtése lehet a kiindulópont. Ilyenkor tartalmi ismérvek alapján történik a keresés, és a potenciálisan releváns dokumentumok listájának vagy bibliográfiájának összegyűjtése. Amikor ez megvan, akkor a konkrét dokumentumra keresés lépéseit kell megismételni minden listán vagy bibliográfiában szereplő tétellel.

lexikonok, szótárak, kézikönyvek, enciklopédiák, bibliográfiák

Tárgyszó (természetes nyelv szavait, kifejezéseit, szószerkezeteit használja fel tárgyi feltárásra, indexelésre)

Kulcsszó (valamely fogalomrendszer legfontosabb, központi jelentőségű fogalmát jelölő szó)

Deszkriptor (olyan kifejezés, amely a fogalmak leírására és visszakeresésére közvetlenül alkalmas)

A könyvtári elmélet és gyakorlat azon ágát jelöli, amely az irodalmi művek tartalmi feltárásával és annak módszertanával foglalkozik.

A hagyományos vagy elektronikus katalógus.

Szerző, cím, ISBN szám, kiadási adatok stb.