Skip navigation

Olvasótermi állomány használata

A könyvtár online katalógusában való keresés során sokszor találkozhatunk olyan példányokkal, melyeknek státusza Kézikönyv. Ezek a könyvek a könyvtár használata és állománya szempontjából olyan fontos szakirodalmi források, melyeket azonnal el lehet érni az Olvasó- és Kutatóteremben.

Az olvasó és a kutatóterem használata

Az olvasóterem biztosít helyet a vallástudományi és egyháztörténeti szakirodalomnak, a helytörténeti gyűjteménynek és a kölcsönözhető (ún. szabadpolcos) könyvek résznek.

A kölcsönözhető könyvek a kézikönyvektől jól elkülönített helyen, zöld színcsíkkal megjelölve találhatók. A könyvek közötti böngészgetést/válogatást segíti a szak és szépirodalomra való bontás. Az itt lévő könyvek kölcsönzéséhez nem szükséges raktári kérőlapot kitölteni. Az online katalógusban ez az állományrész Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár, Olvasóterem [szabadpolc] lelőhely alatt szerepel és a Szabadpolc felirat is a jelzet részét képzi.

A Kutatóterem az általános szakirodalom lelőhelye. Itt is ETO szakrendben helyezkednek el a dokumentumok. Itt kaptak helyet még a helyi és országos hírlapok (ez utóbbiakból csak néhány), az egyházi folyóiratok és néhány irodalmi folyóirat. A Teremben a könnyebb eligazodást feliratok és az első pulton található Hírlapok és folyóiratok betűrendes mutatója segíti. A Kutatóteremben található kézikönyvek és folyóiratok csak helyben használhatóak.

Folyóiratok használata

A folyóiratok kizárólag helyben használhatóak. A megrendelt aktív folyóiratok aktuális lapszámai az olvasóterem folyóiratpolcain találhatóak. A jól látható címlapok alatt a felnyitható polcok az év korábbi lapszámait rejtik. A korábbi évfolyamok lapszámait raktárból kell kikérni.
Az online katalógusban lehetőség van csak a folyóiratokra keresni, ezt a Típus legördülő menüből tudjuk kiválasztani.

A folyóiratoknál a felső részen a folyóiratra vonatkozó adatokat látjuk, mint például a megjelenés adatait, a gyakoriságot és a számozási adatokat.

A leírás alatt pedig az adott könyvtárban meglévő számokról tájékozódhatunk.
2022-től már az aktív folyóiratok legfrissebb számai is láthatóak a katalóguson keresztül.