Skip navigation

Az információs és szakirodalmi igények

E segédlet célja éppen az, hogy a könyvtár bárhonnan, bármikor elérhető információs adatbázisainak használatát elősegítse. Magyarországon az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (53) 1.§ kimondja, hogy a könyvtárhasználati jog gyakorlását a könyvtári ellátás rendszere biztosítja. Ennek értelmében a nyilvános könyvtárak – és ilyen minőségében a Nagykönyvtár is – bejárat az egész országos könyvtári rendszerhez. Nemcsak a saját gyűjteményében levő dokumentumokról szolgáltat információt, és bizonyos esetben ad hozzáférést, hanem az egész nemzeti gyűjteményről, szaktudományi vonatkozásban pedig akár nemzetközi viszonylatban is.

Ma már az általános iskola alsó tagozatán is találkozhatunk azzal, hogy önálló feladatmegoldáshoz olyan információkra és tudásanyagra van szükség, amelyet megtalálni csak bizonyos készségek és jártasság birtokában, illetve a kereséshez szükséges eszközöket is igénybe véve vagyunk képesek. Ezen készségek elsajátítása és a jártasság megszerzése az iskolai oktatásban ideális esetben több tantárgyhoz kapcsolódóan is helyet kap. E tananyagban igyekszünk mi is hivatkozni például a könyvtárismereti órák keretében megszerezhető ismeretekre.

Hagyományosan a könyvtár az a hely, ahol az információs és szakirodalmi igényekre szakszerű választ lehet kapni. E kijelentés érvényességét megkérdőjelezni látszik az Interneten elérhető információk és ismeretek határtalan mennyisége. Ha azonban a könyvtárat nemcsak a hagyományos és elsődleges értelemben, vagyis a fizikai térben falak által határolt dokumentumgyűjtemény értelemben használjuk, hanem úgy is, mint információt gyűjtő, vásárló, rendszerező és digitális formában a falain túl is szolgáltató tudásszervezetet, amely akár az egész világot behálózó rendszert alkot, akkor a gyors infokommunikációs technológiai változások közepette is az információs és szakirodalmi igények kielégítésének minősített és megkerülhetetlen helye marad.