Skip navigation

Keresőfelület

A keresőfelületen többféle keresési mód található, ezek: az egyszerű, az összetett, a parancsszavas keresés és a böngészés.

A keresés céljától és az alkalmazott keresési technikától függ, hogy melyik lehetőséget érdemes választani.

A felületen láthatunk még egy menüpontot az Olvasói adatokat. Az olvasójegyünk segítségével beléphetünk a személyes olvasói profilunkra és testre szabhatjuk keresésünket, kezelhetjük adatainkat és nyomon követhetjük aktuális kölcsönzéseinket.

Az egyszerű keresés
Az összetett keresés
További lehetőségek

Milyen ismérvek alapján tudunk keresni?

A keresőfelület beépített ismérvei a következőek:

Szerző

Az adott mű szerzője vagy szerkesztője alapján való keresés

Cím

A mű címe - a rendszer automatikusan felajánlja a címet, ha már benne van az állományban. A címnél fokozottan ügyelni kell a helyesírásra, elírás esetén nem kapunk találatot.

Tárgyszó

A könyvtár által használt tárgyszavakat böngészéssel érdemes megismerni használat előtt.

Főcím

Több címmel rendelkező dokumentum esetén használjuk.

Kiadó

A könyv vagy folyóirat kiadásáért felelős szervezet vagy cég. A "kiadó" szót nem kell beírni.

Kiadási hely

A művet melyik városban adták ki.

Előadó

Adott zenemű előadójára keres.

Konferencia

Különböző konferenciák címére keres.

Disszertáció

Olyan dokumentum, melyet a szerzője egy tudományos fokozat vagy szakmai képzettség megszerzése érdekében készít, és amelyben a szerző kutatási eredményei és megállapításai szerepelnek.

Possessor

A könyv egykori tulajdonosára kereshetünk.

Minden kulcsszó

Az online katalógus minden paraméterében keres.

Kötés

Régi könyvek esetén a kötés egyedi jellemzőire is rá tudunk keresni.

Helyrajzi szám

Egy adott példány raktári helyére szolgáló jelzet. Raktári kikérés során ezt a számot tüntetjük fel a kérőlapon. Minden helyrajzi számot ki kell írni, ami ehhez a könyvtárhoz tartozik.

ISBN

Könyvek Nemzetközi Szabványos Azonosítója. 1974 óta használt 13 számjegyből álló azonosító kód. Az ISBN alapján egy kiadvány meghatározott kiadását vagy többkötetes művek esetén a kiadványok egészét és az egyes köteteket is azonosítani tudjuk.

ISSN

Sorozatok Nemzetközi Szabványos Azonosítója. A 8 számjegyből álló kód egy időszaki kiadványt azonosít mindaddig, míg a kiadvány kulcscíme tartósan és lényegesen meg nem változik.

Zenei szám

A zenei dokumentumok azonosítására szolgáló szám.

ETO

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Nemzetközi könyvtári osztályozórendszer, amely a szak- és szépirodalmi műveket tartalmuk szerint csoportosítja, és osztályokba rendezi. Tematikus keresésnél használható.

LC jelzet

A Library of Congress osztályozási jelzetei. A katalógusban a biológiai és kémiai témájú könyveknél találunk ilyen jelzeteket.

NLM jelzet

A National Library of Medicine osztályozási rendszere, az orvostudományi könyvek esetében használatos.

Kapcsolt URL

Interneten is elérhető a mű elérési helyét mutatja.

Vonalkód

Egy példány azonosításához tartozó kód.

Lelőhely

A dokumentum fizikai megtalálási helye.