Skip navigation

Feladatgyűjtemény

A keresések gyakorlásához összeállítottunk pár feladatot. A feladatok megoldásának lehetséges lépéseit olvasóink megtekinthetik, és össze tudják hasonlítani a saját megoldásukkal.

Gyakorló feladatok

Az online katalógussal való ismerkedés egyik legjobb módja különböző keresések elvégzése. Az alábbi kis feladatgyűjtemény azt a célt szolgálja, hogy minél jobban megismerjük a keresőfelületet és annak használatát.

Rózsa Huba mely művei találhatóak meg a könyvtárban?

Elérhető-e a Szabadpolcon Makkai Holttenger című könyve?

Hány példány érhető el Török István Dogmatika könyvéből?

Milyen folyóiratokat szerkesztett Révész Imre?

Mi a jelzete a Református lelkipásztor című lapnak?

Megvannak-e a könyvtárnak a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1844-es számai?

Megvan-e a Pszichológiai vizsgálati módszerek gyűjteménye című tankönyv legfrissebb, 2017-es kiadása?

Van-e elérhető példány Mérei Ferenc Gyermeklélektan című könyvéből?

Hol található meg a Theológiai Szemle repertóriuma?

Megérkezett-e már a Reformátusok Lapjának legfrissebb száma?